Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Кому надається допомога
Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам віком до 18 років. За допомогою має звернутися один із батьків, усиновитель, опікун або піклувальник.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Куди і коли звертатися за допомогою
Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації).
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Важливо: Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.
При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги
Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:
- Заяву, яка складається по формі, затвердженою Міністерства соціальної політики України;
- документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;
- документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву;
- довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.
Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.
Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.

Розмір державної допомоги
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:
- інвалідам з дитинства I групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства II групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства III групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дітей-інвалідів віком до 18 років – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 01 січня 2013 р. становить – 894 грн, на 1 грудня 2013 р. – 949 грн.

Надбавка на догляд за дитиною─інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину─інваліда підгрупи А віком до 6 років – прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину─інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років – прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років
Надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:
на дитину-інваліда віком до 6 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років

Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму для дитини:
- до 6 років на 01 січня 2013 р. складає – 972 грн., з 01 грудня 2013 р. – 1032 грн.;
- від 6 о 18 років на 01 січня 2013 р. складає – 1210 грн., з 01 грудня 2013 р. – 1286 грн.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

Умови припинення та поновлення виплати допомоги
Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску строку переогляду інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, а в разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць.
Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи інвалідності (вищої або нижчої), то державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою.
У разі припинення виплати державної соціальної допомоги внаслідок нез’явлення на переогляд без поважних причин, при наступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, виплата цієї допомоги поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом.
Виплата у повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства в разі влаштування їх до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.
У разі влаштування дитини-інваліда віком до 18 років до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.

Податок на народження дитини

З 1 липня Верховна Рада ввела податок на народження дитини. З цієї дати вступив у силу закон, за який ще 14 травня проголосували практично всі наявні у залі депутати.

Журналісти зазначають, що приймався ззовні безневинний документ під назвою «зміни до законів щодо призначення та індексації пенсії»

У кінці тексту, під низкою малозрозумілих поправок ховаються зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, куди у якості ще однієї бази для нарахування цього внеску була додана «допомога у зв’язку з вагітністю та пологами» (розмір такої допомоги – це чотири середніх зарплатні жінки, яка готується народити).

Розмір самого внеску – 33.2% від такої бази, і цю суму має сплатити роботодавець.

Отже, таким чином жінки, що збираються народжувати, будуть недоотримувати більше третини грошей, що виділяються їм на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Скажімо, якщо жінка-працівник отримує офіційно 2500 тис. гривень за місяць (за 4 місяці – 10 000 гривень), вона може втратити близько 3300 гривень із своєї допомоги.

Ініціатором законопроекту був прем’єр Микола Азаров, депутати з усіх фракцій його підтримали, а Президент Віктор Янукович – підписав.